Armada Development
1 września 2011 roku

Armada Development

Dominika Breza

Dyrektor Marketingu

Oświadczam, że Agencja Reklamowa FORMIND s.c.  przygotowała dla projektu Osiedle Srebrne Stawy materiały wizualne oraz kampanię reklamową.

W ramach zadań Agencja Reklamowa FORMIND s.c.  zrealizowała następujące działania:
-  stworzenie systemu  identyfikacji wizualnej dla marki Srebrne stawy; w tym przygotowanie autorskiego projektu graficznego logotypu w/w marki,
-  opracowanie projektów druków akcydensowych oraz materiałów promocyjno –  reklamowych,
-  przygotowanie prezentacji w formacie Power Point,
-  opracowanie media planów kampanii reklamowe marki Srebrne Stawy.

W trakcie współpracy przedstawiciele FORMIND s.c. proponowali oryginalne rozwiązania, dbali o bieżący kontakt i dobrą atmosferę.

Rekomendujemy usługi Agencji Reklamowej FORMIND s.c.