RSIM - Infrastruktura
31 stycznia 2012 roku

RSIM - Infrastruktura

Marcin Zawisza

Naczelnik Wydziału ds. eZdrowia

Niniejszym oświadczam, że firma Formind s.c. W.Domanik, M.Leśnik, z siedzibą w Chorzowie, pl. Osiedlowy 2/63, 41-506, Chorzów, zrealizowała dla Województwa Łódzkiego w ramach umowy nr 31/RSIM/2011 zawartej w dniu 4 marca 2011 roku, usługę przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej.

Kampania ta dotyczyła dwóch projektów realizowanych przez Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:
1. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM- Infrastruktura)" o wartości 22 347 472,00 zł współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013.
2. "Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM)" - usługi o wartości 17 651 448,00 zł współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013.

Umowa na świadczenie usług została zrealizowana w 2011 roku, a jej wartość wyniosła 150.104,46 zł brutto (słownie : sto pięćdziesiąt tysięcy sto cztery złote czterdzieści  sześć groszy).

Zrealizowany zakres umowy obejmował:
a) przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym m.in. tablice informacyjne projektu, tablice pamiątkowe, materiały drukowane, rollupy, ścianka  konferencyjna),
b) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu informacyjnego,
c) przygotowanie i publikację płatnych ogłoszeń, artykułów prasowych,
d) przygotowanie konferencji prasowych,
e) ewaluację efektów kampanii.

Zlecone prace wykonane zostały z należytą starannością i zgodnie z warunkami umowy.

Podczas realizacji projektu firma wykazała się godnym podkreślenia zaangażowaniem. Specjaliści firmy w szybki i profesjonalny sposób reagowali na każdym etapie naszej współpracy, służąc radą oraz wsparciem merytorycznym.