Kędzierzyn Koźle
4 stycznia 2011 roku

Kędzierzyn Koźle

Ewa Dudzińska

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowej

Oświadczamy, że Agencja Reklamowa Formind z siedzibą przy pl. Osiedlowych 2/63, 41-506 Chorzów zrealizowała działania dotyczące kampanii informacyjno - promocyjnej projektów pn. „ Zakup taboru autobusowego dla MZK w Kędzierzynie Koźlu - etap II” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO2007-2013 „ Inwestujemy w Twoją przyszłość” oraz opracowania graficznego, wydrukowania i zamieszczenia materiałów informacyjno - promocyjnych dot. promocji ww. projektów (zamówienie uzupełniające, poza dofinansowaniem unijnym).

W ramach swoich działań agencja wykonała:

Ø  Opracowanie projektów graficznych i wykonanie nalep na burty autobusów

Ø  Wykonanie kampanii reklamowej w prasie

Ø  Wykonanie kampanii reklamowej w radiu

Ø  Opracowanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych

Ø  Opracowanie projektów graficznych i wykonanie plakatów, ulotek i folderów

Termin realizacji zlecenia: 17.11.2010- 31.03.2011

Wartość zrealizowanych działań: 154.332,23 sł brutto.

Potwierdzamy, że Agencja Reklamowa Formind powierzone zadania wykonała profesjonalnie, rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem, prezentując oryginalne rozwiązania i koncepcje.