Zakład Inżynierii Miejskiej z Mikołowa
30 sierpnia 2011 roku

Zakład Inżynierii Miejskiej z Mikołowa

Justyna Hildebrandt

Prezes Zarządu

Niniejszym pismem potwierdzamy, że Agencja Reklamowe FORMIND z siedzibą przy pl. Osiedlowym 2-63, 41-506 Chorzów, dotychczas zrealizowała na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. działania informacyjno- promocyjne w ramach realizacji projektu: „Dostawy i usługi w ramach promocji Projektu pn. „ Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- ściekowej miasta Mikołów”.

W ramach swoich zadań Agencja Reklamowa FORMIND zrealizowała do chwili obecnej m.in. następujące działania:

  • Gadżety reklamowe z nadrukiem (torby, roll up, flagi, stojaki, czapki, usb, balony, chorągiewki, wiatraki, długopisy itp.)
  • Materiały poligraficzne
  • Kampania reklamowa w mediach drukowanych (insert ulotek do „Gazety Mikołowskiej”
  • Film promocyjny- produkcja, 30 sek.
  • Kampania reklamowa w mediach elektronicznych- emisja filmy promocyjnego w TVP
  • Prezentacja multimedialna
  • Serwisy fotograficzne
  • Wykonane oraz montaż tablic informacyjnych
  • Akcja promocyjna na rynku mikołowskim, dystrybucja materiałów promocyjnych
  • Event reklamowy w mikołowskich przedszkolach

Potwierdzamy, ze Agencja Reklamowa Formind powierzone zadania wykonała profesjonalnie, rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem, prezentując oryginalne rozwiązania i koncepcje.

Z pełnym przekonaniem polecamy współpracę z agencją Formind.

Wartość zrealizowanych dzałań, wyniosła ponad 80 000 PLN.