Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
7 kwietnia 2010 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Barbara Szafir

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego potwierdza wysokie kwalifikacje zespołu FORMIND S.C. przy produkcji spotów reklamowych promujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Europejski Fundusz Społeczny w województwie śląskim.

Zaangażowanie zespołu FORMIND S.C., kreatywność i oryginalność prezentowanych koncepcji zagwarantowały produkt wysokiej jakości dostosowany do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.

Najnowsze technologie wykorzystywane przy realizacji spotów reklamowych i profesjonalna kadra FORMIND S.C. dają podstawy do rekomendowania jej usług innym firmom.