Gmina Radzionków - miejsce moich inwestycji
23 listopada 2010 roku

Gmina Radzionków - miejsce moich inwestycji

dr Gabriel Tobor

Burmistrz

Kampania promocji inwestycyjnej Gminy Radzionków w ramach projektu: „Gmina Radzionków- miejsce moich inwestycji”
Niniejszym pismem potwierdzamy, iż Agencja Reklamowa Formind z siedzibą przy pl. Osiedlowym 2/63, 41-506 Chorzów, zrealizował‚a na rzecz Gminy Radzionków kampanię™ promocyjno - informacyjną… w skład której wchodziły m.in. następują…ce zadania:

Stworzono koncepcję™ kreatywną… kampanii, layout graficzny;

Przygotowano strategię komunikacji (public relations) w ramach kampanii:

Opracowano graficznie i merytorycznie materiały inwestycyjne (ofertę inwestycyjną , foldery reklamowe, ulotki itp.);

Wykonano dostawę gadżetów reklamowych z nadrukiem;

Wyprodukowano spoty telewizyjne (HD, profesjonalne udźwię™kowienie)

Zrealizowano kampanię™ w telewizjach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych

Wyprodukowano spoty radiowe

Zrealizowano kampaniꙠ w rozgłośniach ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych;

Zrealizowano kampanię internetową… w portalach ogólnopolskich;

Zorganizowano konferencję™ inwestycyjną… (scenariusz, miejsce, lista gości , catering, zaproszenia itp.);

Zapewniono udział w targach;

Zrealizowano kampanię outdorową… (projekt billboardów, wykup miejsca, zapewnienie ekspozycji);

Opracowano artykuły sponsorowane, reklamy dla prasy ogólnopolskiej, regionalnej, lokalnej;

Wykupiono powierzchnię™ reklamową… w prasie ogólnopolskiej, regionalnej, lokalnej.

Potwierdzamy, że Agencja Reklamowa Formind dział‚ania wykonuje profesjonalnie, z peł‚nym zaangażowaniem, prezentując ciekawe i oryginalne rozwiązania i koncepcje. Współpraca z agencją FORMIND zaowocował‚a m.in. przyznaniem wyróżnienia za wykonany spot reklamowy na ogólnopolskim festiwalu filmów promocyjnych PROMOCITY 2010 w Gdyni. Z pełnym przekonaniem polecamy współ‚pracę™ z agencją… FORMIND.

Wartość zrealizowanych działań„: ponad 400 000 zł‚ brutto.

Projekt współ‚finansowany przez Unię™ Europejską… Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Regionalny Program Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.