Narodowy Bank Polski NBP
2 stycznia 2010 roku

Narodowy Bank Polski NBP

Bartosz Łuczywo

Samodzielne stanowisko ds. Komunikacji społecznej

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Katowicach potwierdza wykonanie przez firmę FORMIND S.C. usługi polegającej na zorganizowaniu w dniu 21 grudnia 2009 r. konferencji "Euro - błogosławieństwo?". W konferencji wzięli udział przedstawiciele NBP z Warszawy, ekonomiści oraz dziennikarze, radia i telewizji. FORMIND s.c. była odpowiedzialna m.in. za zaproszenie gości, przygotowanie materiałów konferencyjnych, zapewnienie cateringu.

Narodowy Bank Polski potwierdza, że opisana usługa została wykonana należycie.