Nagrody

Kryształy PR-u 2012 za królewski spot


Radzionkowski film promocyjny ponownie wśród najlepszych. Przygotowany przez naszą agencję spot promujący potencjał inwestycyjny gminy Radzionków otrzymał Grand Prix w ogólnopolskim konkursie...

zobacz więcej

Nagroda Ministerstwa Rozwoju Regionalnego


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyznało nagrody za najciekawsze dzialania promocyjne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Sekretarz Stanu MRR Adam Zdziebło wręczył wyróżnienia instytucjom,...

zobacz więcej