Informacje

Miejski Zakład Komunikacji Zielona Góra

15 listopada 2011 roku

Promujemy wprowadzony przez MZK bilet elektroniczny.
Jesteśmy odpowiedzialni za kompleksową promocję projektu.
Pracę rozpoczeliśmy od stworzenia księgi znaku.
Prowadzimy akcję informacyjną w telewizji i w internecie.
Promujemy bilet, więc naturalnym krokiem było wyklejenie autobusów i rozdawanie pasażerom ulotek.
Niuanse kasownika przedstawiamy w prezentacji multimedialnej zrealizowanej w technice 3d.