Informacje

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

22 października 2011 roku

Dla pasjonatów wypraw na dwóch kółkach przygotowaliśmy przewodnik po trasach rowerowych na Ziemi Kłodzkiej, Górach Orlickich i Podorlicku.
Wydawnictwo jest częścią kampanii wzmacniającej pozycję subregionu na turystycznej mapie Polski.
Ponadto wyprawiamy przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na targi  - do Katowic, Gdańska i Warszawy.