Informacje

Promujemy zachodnich sąsiadów

30 sierpnia 2016 roku

Zaprojektowaliśmy szereg layoutów materiałów promocyjnych promujących Niemiecką Organizację Turystyczną.

Kampania ma na celu zachęcić Polaków do odwiedzania naszych zachodnich sąsiadów w celach turystycznych.