Informacje

Formind z myślą o starszych pacjentach

18 sierpnia 2015 roku

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że już prawie co piąty Polak jest w wieku poprodukcyjnym (kobiety 60+, mężczyźni 65+). Zmiany demograficzne oraz cywilizacyjne wymagają zmian w opiece nad osobami...

zobacz więcej

Formind przeciw dyskryminacji ojców

29 maja 2015 roku

1 czerwca startuje ogólnopolska kampania promocyjna „Tato Polski”, którą przeprowadzimy dla Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania. Celem działań promocyjnych będzie...

zobacz więcej