Informacje

Kampania promocyjna projektu w mieście Sławno

5 września 2012 roku

Kolejna kampania promocyjna i kolejne możliwości kreatywnego myślenia. Realizujemy kompleksową kampanie promocyjną, opracowujemy plan promocji projektu pn „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasto...

zobacz więcej

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

24 sierpnia 2012 roku

Cieszymy się, że rozpoczynamy działania informujące i promujące projekt pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej"

zobacz więcej